บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT OUTSOURCING SERVICE)

  • บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ออฟฟิศ

  • บริการดูแลระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์เครือข่าย ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานเสมอ

  • บริการดูแลจัดการและสำรองข้อมูลใน Server ตามนโยบายของบริษัทลูกค้า

  • บริการดูแลระบบ Anti-Virus ในระบบเครือข่ายฯหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

  • บริการดูแลและแก้ไขพร้อมติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมเฉพาะด้านต่าง ๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ