บริการระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต (NETWORK WiFi)

  • บริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบ Internet WiFi สำหรับงานโรงแรม อพาร์ทเม้นต์ หอพัก

  • บริการรับเหมางาน ติดตั้งระบบ LAN, Fiber Optic และ WiFi

  • ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน