เราให้บริการ IT Outsource ที่ดีที่สุด

IT Outsource

แบบรายครั้ง และรายเดือน รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบ Network Internet

Web Design

รับสร้างและออกแบบเว็บไซท์ ทุกรูปแบบ (ขายสินค้า, แนะนำองค์กร, โรงแรม)

Computer network

รับติดตั้ง LAN และ WiFi พร้อมออกแบบระบบให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

รับดูแลพร้อมให้คำปรึกษาด้าน IT ทุกรูปแบบ

%

360x640

%

1366x768

%

375x667

%

360x720

%

1920x1080

%

360x760

Screen Resolution Stats Thailand

%

Chrome

%

Safari

%

Samsung Internet

%

Firefox

%

Opera

%

IE

Browser Market Share in Thailand